ΦΚΘ (PhiKap)

Founded:

Organization Records

Awards

Year Awards
2004
 • Best T-Shirt Award
2003
 • Chairman's Choice
1998
 • Men's 3rd Place
 • Design Comp - 1st Place
1997
 • Men's 4th Place
1996
 • Men's 3rd Place
1995
 • Men's 5th Place
1994
 • Men's 2nd Place
 • Men's 4th Place
 • Women's 3rd Place
1993
 • Men's 4th Place
 • Women's 3rd Place
1992
 • Men's 5th Place
1978
 • Men's 6th Place
1976
 • Men's 4th Place
 • Design Comp - 3rd Place
1975
 • Design Comp - 1st Place
1974
 • Men's 2nd Place
 • Design Comp - 1st Place
 • Design Comp - 3rd Place
1973
 • Men's 1st Place
 • Design Comp - 1st Place
 • Design Comp - 2nd Place
1972
 • Men's 1st Place
 • Design Comp - 2nd Place
 • Design Comp - 3rd Place
1971
 • Men's 6th Place
 • Design Comp - 1st Place
 • Design Comp - 3rd Place
1969
 • Men's 2nd Place
 • Design Comp - 2nd Place
 • Design Comp - 2nd Place
1968
 • Men's 3rd Place
 • Men's 4th Place
1967
 • Men's 3rd Place
 • Men's 6th Place
1964
 • Men's 3rd Place
 • Design Comp - 2nd Place
 • Design Comp - 3rd Place
1963
 • Design Comp - 2nd Place
1960
 • Design Comp - 1st Place
1959
 • Men's 3rd Place
1958
 • Design Comp - 1st Place
1957
 • Design Comp - 1st Place
1956
 • Design Comp - 1st Place
1955
 • Design Comp - 1st Place
1929
 • Men's 1st Place