ΒΘΠ (Beta)

Founded:

Organization Records

A team B team C team D team
Men's 2:09.16
19862
2:13.30
19881
2:19.15
19862
2:30.25
19961
Women's 2:39.83
20042
3:11.40
19881

Awards

Year Awards
2006
 • Chairman's Choice
2004
 • Men's 5th Place
 • Women's 2nd Place
2003
 • Men's 4th Place
2000
 • Design Comp - 3rd Place
1998
 • Women's 2nd Place
1997
 • Men's 2nd Place
1996
 • Men's 5th Place
1995
 • Men's 6th Place
1993
 • Men's 3rd Place
1989
 • Men's 2nd Place
1988
 • Men's 6th Place
1987
 • Men's 2nd Place
1986
 • Men's 2nd Place
1985
 • Men's 2nd Place
 • Men's 3rd Place
1984
 • Men's 3rd Place
 • Men's 6th Place
1983
 • Men's 2nd Place
 • Men's 6th Place
1982
 • Men's 6th Place
1981
 • Men's 4th Place
 • Design Comp - 1st Place
1980
 • Men's 2nd Place
 • Design Comp - 1st Place
1979
 • Men's 1st Place
 • Design Comp - 1st Place
1978
 • Men's 1st Place
 • Men's 5th Place
 • Design Comp - 1st Place
1977
 • Men's 6th Place
 • Design Comp - 1st Place
1976
 • Men's 2nd Place
1975
 • Men's 3rd Place
 • Men's 4th Place
1974
 • Men's 3rd Place
1973
 • Men's 3rd Place
 • Men's 5th Place
1972
 • Men's 4th Place
1971
 • Men's 2nd Place
 • Men's 3rd Place
1970
 • Men's 2nd Place
 • Men's 3rd Place
1969
 • Men's 1st Place
 • Design Comp - 1st Place
1968
 • Men's 5th Place
 • Men's 6th Place
 • Design Comp - 1st Place
1967
 • Men's 2nd Place
 • Men's 5th Place
 • Design Comp - 1st Place
1966
 • Men's 1st Place
 • Design Comp - 1st Place
1965
 • Men's 1st Place
 • Men's 3rd Place
 • Design Comp - 1st Place
1964
 • Men's 1st Place
 • Men's 4th Place
 • Design Comp - 1st Place
1963
 • Men's 3rd Place
1962
 • Design Comp - 1st Place
1957
 • Men's 3rd Place
1935
 • Men's 1st Place
1933
 • Men's 1st Place
1932
 • Men's 1st Place
1930
 • Men's 1st Place