ΚΔΡ (KDR)

Founded: 1986

Organization Records

A team B team C team D team
Men's 2:11.37
20052
2:20.71
20021
2:30.41
19901
Women's 2:39.05
20052
2:56.91
20051
3:28.61
20031

Awards

Year Awards
2009
 • Design Comp - 2nd Place
 • Design Comp - People's Choice
2008
 • Men's 5th Place
 • Best T-Shirt Award
2007
 • Design Comp - 3rd Place
2005
 • Men's 4th Place
 • Women's 2nd Place
 • Chairman's Choice
2000
 • Men's 5th Place
1999
 • Men's 6th Place
1990
 • Design Comp - 1st Place
1987
 • Men's 6th Place